Obligatorisk at have en certificeret brandrådgiver

Fra 1. januar 2020 er det iht. BR18 blevet obligatorisk at have en certificeret brandrådgiver ved ansøgning om bygge-tilladelse i brandklasse 2, 3 og 4.


Erhvervsstyrelsens hensigt med de nye regler er at ca. 80 % af alle byggesager skal kunne udføres i brandklasse 2.


Hos Thy Brandrådgivning er dine behov og visionerne bag byggeriet i fokus. Vi sætter os grundigt ind i dine ønsker til funktion og design. Sammen sørger vi for, at du når sikkert i mål med lovgivningen, så du kan levere det bedste byggeri.

Tag kontakt

Hvordan kommer jeg i gang?

Du kontakter Thy Brandrådgivning på telefon 61 66 85 06 eller mail info@thyb.dk og beskriver dit projekt, og herefter giver dig et tilbud på vores rådgivning. Når tilbuddet er accepteret, så er du i gang.

 

Hvad skal jeg levere?

Du skal levere situationsplan, plantegninger og snit.
Hvis du ikke har nogle tegninger af din ejendom, så kan vi hjælpe dig med det.

Tag kontakt
Brandrådgivning Mogens Frederiksen

Hvilke brand dokumenter sendes ind sammen med ansøgning om byggetilladelse?

 

  Starterklæring.

  Dokumentation for indplacering i brandklasse.

  Dokumentation for at byggeriet er indsatstaktisk traditionelt.

  Brandstrategirapport.

  Brandplaner.

  Funktionsbeskrivelse.

  Kontrolplan- og rapport for design.

Hvilke branddokumenter sendes ind ved ibrugtagningstilladelse/ færdigmelding?

 

  Sluterklæring.

  Drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan.

  Samlet kontrolplan- og rapport for design, projektering og udførelse.

  Samt eventuelle revisioner af materiale indsendt ved ansøgning om byggetilladelse.

 

Tag kontakt

Hvilke ydelser skal jeg selv sørge for i processen? 

 

  Myndighedsprojekt.

  Dokumenter iht. konstruktionsklasse.

  Ansøgning om byggetilladelse.

  Kontrol af brandforhold ved projektering og udførelse.

  Udarbejdelse af teknisk dokumentation iht. byggetilladelse.

  Færdigmelding af byggeriet og indhentning af ibrugtagningstilladelse.

 

Vi anbefaler at du som bygherre har en rådgiver tilknyttet byggesagen, for udarbejdelse af ovenstående.

Ved simple byggerier kan vi være behjælpelige med ovenstående og vi kan også være behjælpelig med at finde en rådgiver ved mere komplekse sager.

 

Tag kontakt
Thy Brandraadgivning 15 Aars Erfaring Med Byggerier

Certificeret brandrådgiver – Vi dækker hele Danmark