Thy Brandtjek

Brandsyn, Brandtjek, Brandeftersyn, Bygningsgennemgang kært barn har mange navne. Hos os hedder det kort og godt: Thy Brandtjek

Hos Thy Brandrådgivning & Statik oplever vi flere henvendelser på brandtekniske gennemgange af etageejendomme og lejemål.

Thy Brandtjek indeholder bla. følgende punkter:

 • Inspektioner for at identificere potentielle brandfarer:
  • Er tagrummet delt op i mindre sektioner?
  • Er der huller eller revner i vægge og gulv?
  • Lukker døre og lemme korrekt og slutter de tæt?
  • Er taget blevet renoveret?
  • Er kældre opdelt i brandceller og sektioneret fra trapperummet?
  • Er der mulighed for røgudluftning af trapperummet?
 • Vores eksperter gennemgår bygningens struktur og installationer og vurderer dem samlede brandsikkerhed i jeres bygning
 • Efter et brandtjek udarbejder vi detaljerede overskuelige rapporter og anbefalinger til forbedringer af brandsikkerheden

 • Rapportens anbefalinger er opdelt i følgende farvekategorier for at gøre det overskueligt:
   • Rød – Obligatorisk straks tiltag (lovpligtigt)
   • Gul – Stærkt anbefalet (ikke lovpligtigt)
   • Grøn – Brandforhold vurderes at være ok
20230907 073722586 Ios (1)
20230907 072707526 Ios (2)

Hvad er status for brandsikkerheden i etageejendomme?

Bygninger bør konstrueres og indrettes for at sikre tilstrækkelig beskyttelse og sikkerhed mod ild og brandspredning. Det er også vigtigt, at der er passende muligheder for at redde personer og udføre brandslukningsarbejde.

Det er imidlertid et udbredt problem, at mange boligejendomme, både nye og gamle, ikke opfylder de gældende krav til brandsikkerhed.

Hvordan garanterer I, at jeres ejendomme overholder de aktuelle brandsikkerhedsregler gennem hele bygningens levetid? Husk, at ejeren altid har det overordnede ansvar.

Gennem en uvildig brandteknisk gennemgang af bygningerne kan I få identificeret og dokumenteret brandtekniske forhold. Dette inkluderer en overskuelig rapport og forslag til rettelser af eventuelle fejl og mangler.

En brandteknisk gennemgang dækker:

 • Bygningsbeskrivelse: herunder bygningstyper og -anvendelser som værksteder, affaldsrum, fælleslokaler, garager, kældre

 • Brandtekniske opdelinger: trapperum, korridorer, kældre, branddøre, brandisolering, sektionsvægge og røgventilation

 • Brandfarlige materialer: opbevaring af gasflasker, brandfarlige væsker, andre brandfarlige materialer og forbudte lagre, almindelig sikkerhedsfornuft og potentielle risici for påsatte brande

 • Rednings- og indsatsmuligheder: brandveje, nødudgange, flugtveje og muligheder for brand- og redningsindsats

Giv os et ring for at høre mere

Certificeret brandrådgiver – Vi dækker hele Danmark