Flamme


Brandrådgivning

Vi er certificeret brandrådgiver
i brandklasse 2.

Flamme


Ingeniørrådgivning

Erfaren ingeniør, som udfører beregninger for
statik og konstruktioner i konstruktionsklasse 1

Flamme


Hjælp til byggeansøgning

Vi kan også hjælpe dig med din byggeansøgning,
lovliggørelse af eksisterende byggeri samt færdig-
melding af din byggesag.

Thy Brandrådgivning & Statik

Vi har base og kontor i Thy. Vi har også kontor i Vejle og København, og vi er derfor klar til hjælpe dig med projekter i hele landet.

Thy Brandrådgivning & Statik er certificeret brandrådgiver i brandklasse 2, og vi kan også hjælpe med ingeniørberegninger i konstruktionsklasse 1.

Hos Thy Brandrådgivning er dine behov og visionerne bag byggeriet i fokus. Vi sætter os grundigt ind i dine ønsker til funktion og design. Sammen sørger vi for, at du når sikkert i mål med lovgivningen, så du kan levere det bedste byggeri.

Læs mere
Brandrådgivning Mogens Frederiksen

20 års erfaring med byggeri

Vi har 20 års erfaring i at styre byggerier fra start til slut, herunder projektering af brandforhold, myndighedsbehandling, projekteringsledelse, byggeledelse og bygherrerådgivning, så vi føler os godt rustet til at rådgive dig igennem dit byggeri.

Vi har stor erfaring med både store og små byggerier indenfor erhverv og etageboliger, rækkehuse og dobbelthuse, herunder nybygning, om- og tilbygning, samt ændring af anvendelse. Særligt har vi bygget mange byejendomme om, hvor der har været ændret anvendelse fra erhverv til bolig eller omvendt.

Læs mere

Thy Brandrådgivning & Statik hjælper dig hele vejen 

Vi kan hjælpe dig med din byggeansøgning, lovliggørelse af eksisterende byggeri, samt færdigmelding af din byggesag og udarbejdelse af teknisk dokumentation herfor.

Kontrol af brandforhold ved projektering og udførelse.

Vi kan også hjælpe dig med at gennemgå din eksisterende bygnings brandforhold. Dette gør vi typisk når en bygherre går med tanker om at bygge til eller bygge om, eller hvis der har været brand.

Vi kan også udarbejde beredskabsplaner til orientering om brandforhold af brugere og besøgende.

Læs mere
Thy Brandraadgivning 15 Aars Erfaring Med Byggerier

Brandrådgivning og den gode dialog 

Planlæg dit byggeri i god tid – ja vi ved godt alle siger det, og det ikke altid er muligt, men det giver det bedste resultat.

Vælg rådgivere og håndværkere ud fra kvalitet, gode anbefalinger og kemi, da I skal samarbejde over længere tid. For os er samarbejdet og dialogen det vigtigste.

Tidlig involvering i processen af brandrådgiveren, kan ofte resultere i brandteknisk løsning, der er bedre og mere fleksibel for bygherren, både økonomisk og praktisk. 

Læs mere

En byggesag i brandklasse 2 vil oftest indeholde
følgende dokumenter:


Hos Thy Brandrådgivning er dine behov og visionerne bag byggeriet i fokus. Vi sætter os grundigt ind i dine ønsker til funktion og design. Sammen sørger vi for, at du når sikkert i mål med lovgivningen, så du kan levere det bedste byggeri.

tjek  Starterklæring

tjek  Dokumentation for indplacering i brandklasse

tjek  Dokumentation for at byggeriet er indsatstaktisk traditionelt

tjek  Brandstrategirapport

tjek  Brandplaner

tjek  Funktionsbeskrivelse

tjek  Kontrolplan

tjek  Kontrolrapport

tjek  Drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan

tjek  Sluterklæring

Certificeret brandrådgiver – Vi dækker hele Danmark